Regulamin usługi

Regulamin ┼Ťwiadczenia us┼éug przez Feel Event

1. Postanowienia og├│lne

Definicje:

a) Us┼éugobiorca lub klient ÔÇô osoba fizyczna korzystaj─ůca z atrakcji, w kt├│rych rezerwacji po┼Ťredniczy Us┼éugodawca lub kt├│re sam organizuje, dla cel├│w niezwi─ůzanych bezpo┼Ťrednio z prowadzon─ů dzia┼éalno┼Ťci─ů gospodarcz─ů lub zawodow─ů, zobowi─ůzany do przestrzegania Regulaminu, dzia┼éaj─ůcy przy zawieraniu umowy z Us┼éugodawc─ů w imieniu w┼éasnym oraz pozosta┼éych uczestnik├│w przez niego zg┼éoszonych.
b) Osoba trzecia lub podwykonawca ÔÇô podmiot, kt├│ry bezpo┼Ťrednio realizuje us┼éug─Ö na rzecz Us┼éugobiorcy, we w┼éasnym zakresie i na w┼éasn─ů odpowiedzialno┼Ť─ç.
c) Atrakcje ÔÇô us┼éugi transportowe, rozrywkowe i rekreacyjne, w kt├│rych rezerwacji po┼Ťredniczy Us┼éugodawca lub kt├│re sam organizuje.

1.1. Niniejszy regulamin okre┼Ťla warunki i zasady ┼Ťwiadczenia przez Us┼éugodawc─Ö┬ádrog─ů elektroniczn─ů us┼éug:

a) po┼Ťrednictwa w rezerwowaniu us┼éug transportowych, rozrywkowych lub rekreacyjnych, ┼Ťwiadczonych na rzecz Us┼éugobiorcy (klienta) przez osob─Ö trzeci─ů ÔÇô Feel Event Szymon K─Öszka w takich sytuacjach nie jest bezpo┼Ťrednim wykonawc─ů us┼éugi, a jedynie po┼Ťredniczy w rezerwacji us┼éugi i z tego tytu┼éu pobiera op┼éat─Ö rezerwacyjn─ů.
b) organizowania us┼éug transportowych, rozrywkowych lub rekreacyjnych, ┼Ťwiadczonych na rzecz Us┼éugobiorcy bezpo┼Ťrednio przez Us┼éugodawc─Ö.
1.2. Wykonawc─ů wydarze┼ä rozrywkowych jest Feel Event Szymon K─Öszka z siedzib─ů przy ul. Nied┼║wiady 53, 62 ÔÇô 800 Kalisz, NIP: 968 ÔÇô 093 ÔÇô 13 ÔÇô 27, REGON 302826574, zwany dalej ,,Us┼éugodawc─ůÔÇŁ.

1.3. Organizatorem jest osoba, kt├│ra zg┼éasza grup─Ö do wydarzenia rozrywkowego/atrakcji (organizator grupy, koordynator grupy), zwany dalej ,,Us┼éugobiorc─ůÔÇŁ. Us┼éugobiorca dzia┼éa przy zawieraniu umowy w imieniu w┼éasnym oraz pozosta┼éych uczestnik├│w.

1.4. Zawarcie umowy o zorganizowanie wydarzenia rozrywkowego w po┼Ťrednictwie organizacji wieczoru kawalerskiego lub panie┼äskiego za po┼Ťrednictwem strony internetowej mo┼╝liwe jest wy┼é─ůcznie po dokonaniu rezerwacji przy u┼╝yciu formularza zg┼éoszeniowego dost─Öpnego w ka┼╝dej zak┼éadce danej atrakcji po najechaniu kursorem i klikni─Öciu ÔÇ×zapytaj o dost─Öpno┼Ť─çÔÇŁ.

1.5. Dokonuj─ůc rezerwacji, Us┼éugobiorca wybiera rodzaj atrakcji, dat─Ö i miejsce w jakim ma by─ç ona zorganizowana, a nadto zobowi─ůzany jest do podania swoich danych osobowych (imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr telefonu, adresu poczty e ÔÇô mail). Aby sfinalizowa─ç dokonanie rezerwacji, wymagane jest zaakceptowanie przez Us┼éugobiorc─Ö regulaminu atrakcji oraz wyra┼╝enie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

1.6. Po dokonaniu rezerwacji, Us┼éugobiorca otrzymuje potwierdzenie dokonania rezerwacji na podany w formularzu zg┼éoszeniowym adres poczty e ÔÇô mail. Potwierdzenie zawiera szczeg├│┼éy rezerwacji (dane Us┼éugobiorcy, data i godzina wydarzenia, rodzaj wybranej atrakcji oraz pozosta┼ée informacje niezb─Ödne do realizacji wydarzenia rozrywkowego).

1.7. Us┼éugobiorca zobowi─ůzany jest do wp┼éaty ca┼éo┼Ťci nale┼╝no┼Ťci za po┼Ťrednictwo w rezerwacji us┼éuga w zakresie rezerwacji us┼éug transportowych, rozrywkowych lub rekreacyjnych na konto wskazane przez Us┼éugodawc─Ö w ci─ůgu 3 dni roboczych licz─ůc od dnia wys┼éania podsumowania zam├│wienia na adres poczty e ÔÇô mail podany w formularzu. Wysoko┼Ť─ç nale┼╝no┼Ťci okre┼Ťlona jest w wiadomo┼Ťci e ÔÇô mail potwierdzaj─ůcej dokonanie rezerwacji, przy czym jest to prowizja ÔÇô p┼éatno┼Ť─ç za us┼éug─Ö po┼Ťrednictwa opisan─ů bli┼╝ej w pkt 1.1. ppkt a) Regulaminu, a jej wysoko┼Ť─ç uzale┼╝niona jest od wybranej atrakcji, ilo┼Ťci os├│b maj─ůcych wzi─ů─ç w niej udzia┼é, itp. Us┼éugodawca o┼Ťwiadcza, ┼╝e w tym wypadku Us┼éugobiorcy nie przys┼éuguje roszczenie o zwrot p┼éatno┼Ťci nale┼╝no┼Ťci, nawet je┼Ťli do us┼éugi ostatecznie nie dojdzie bez winy Us┼éugodawcy

1.8. Us┼éugobiorca zobowi─ůzany jest do uiszczenia op┼éaty rezerwacyjnej za us┼éug─Ö zorganizowania us┼éug transportowych, rozrywkowych lub rekreacyjnych ┼Ťwiadczonej bezpo┼Ťrednio przez Us┼éugodawc─Ö, na konto wskazane przez Us┼éugobiorc─Ö w ci─ůgu 3 dni roboczych licz─ůc od dnia wys┼éania podsumowania zam├│wienia na adres poczty e ÔÇô mail podany w formularzu. Wysoko┼Ť─ç nale┼╝no┼Ťci okre┼Ťlona jest w wiadomo┼Ťci e ÔÇô mail potwierdzaj─ůcej dokonanie rezerwacji, przy czym jest to p┼éatno┼Ť─ç za us┼éug─Ö opisan─ů bli┼╝ej w pkt 1.1. ppkt b) Us┼éugobiorca o┼Ťwiadcza, ┼╝e w razie gdyby do us┼éugi nie dosz┼éo z winy Us┼éugobiorcy, zobowi─ůzuje si─Ö do zwrotu 100% uiszczonej przez Us┼éugodawc─Ö ceny.

1.9. Us┼éugodawca dzia┼éaj─ůc na rzecz i w imieniu Us┼éugobiorcy (klienta) ┼Ťwiadczy us┼éug─Ö po┼Ťrednictwa w rezerwowaniu us┼éug transportowych, rozrywkowych lub rekreacyjnych, ┼Ťwiadczonych na rzecz Us┼éugobiorcy przez osob─Ö trzeci─ů i nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za spos├│b ich realizacji przez osob─Ö trzeci─ů – podwykonawc─Ö.

1.10. W przypadku, o kt├│rym mowa w pkt 1.1. ppkt a) Regulaminu, na sum─Ö widniej─ůc─ů przy ka┼╝dej atrakcji sk┼éada si─Ö ustalana indywidualnie przy ka┼╝dej rezerwacji kwota op┼éaty rezerwacyjnej (pierwsza wp┼éata) oraz kwota do zap┼éaty na miejscu u osoby trzeciej ÔÇô podwykonawcy, kt├│ry us┼éug─Ö wykonuje.

1.11. Dokonanie wp┼éaty nale┼╝no┼Ťci za po┼Ťrednictwo lub organizacj─Ö atrakcji oraz potwierdzenie atrakcji stanowi dokonanie pe┼énej rezerwacji atrakcji. W przypadku nie dope┼énienia powy┼╝szej czynno┼Ťci, rezerwacja automatycznie zostaje anulowana. W przypadku, gdy Us┼éugobiorca chce otrzyma─ç faktur─Ö VAT od Us┼éugodawcy za op┼éat─Ö rezerwacyjn─ů za po┼Ťrednictwo opisane w pkt 1.1. ppkt a) Regulaminu lub za wynagrodzenie za organizacj─Ö wydarzenia opisan─ů w pkt 1.1. ppkt b) Regulaminu, powinien powy┼╝sze zg┼éosi─ç jeszcze przed dokonaniem p┼éatno┼Ťci.

1.12. Po otrzymaniu wp┼éaty, Us┼éugobiorca otrzyma wiadomo┼Ť─ç e ÔÇô mail potwierdzaj─ůc─ů dokonanie wp┼éaty.

1.13. W przeddzie┼ä wydarzenia (a w szczeg├│lnych wypadkach najp├│┼║niej w dniu wydarzenia). Us┼éugobiorca otrzyma od Us┼éugodawcy wiadomo┼Ť─ç SMS z przypomnieniem o atrakcji.

1.14. Pozosta┼éa p┼éatno┼Ť─ç za atrakcj─Ö, o kt├│rym mowa w pkt 1.1. ppkt a) Regulaminu, regulowana jest got├│wk─ů w dniu atrakcji, do r─ůk ┬ápodwykonawcy Us┼éugobiorcy lub na wskazany przez niego numer rachunku bankowego. Powy┼╝sze nie dotyczy sytuacji, gdy Us┼éugobiorca (klient) dokona┼é wcze┼Ťniej wp┼éaty ca┼éo┼Ťci nale┼╝no┼Ťci za organizacj─Ö wydarzenia rozrywkowego. Us┼éugodawca o┼Ťwiadcza, ┼╝e nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za rozliczenia mi─Ödzy Us┼éugobiorc─ů (klientem) a podwykonawc─ů Us┼éugobiorcy, kt├│ry jest odr─Öbnym, niezwi─ůzanym z Us┼éugodawc─ů podmiotem. Us┼éugodawca nie ponosi r├│wnie┼╝ odpowiedzialno┼Ťci za wystawienie przez podwykonawc─Ö dokumentu finansowego potwierdzaj─ůcego uregulowanie wynagrodzenia za us┼éug─Ö. Us┼éugodawca nie jest stron─ů odr─Öbnej umowy zawartej mi─Ödzy Us┼éugobiorc─ů a podwykonawc─ů Us┼éugodawcy.

1.15. P┼éatno┼Ť─ç za organizacj─Ö wydarzenia rozrywkowego, o kt├│rym mowa w pkt 1.1. ppkt b) Regulaminu, regulowana jest na wskazany przez Us┼éugobiorc─Ö numer rachunku bankowego i w oparciu o prawid┼éowo wystawiony przez niego dokument finansowy.

1.16. Oferta na stronie internetowej www.feelevent.pl nie jest ofert─ů handlow─ů w rozumieniu art. 66 ┬ž 1 Kodeksu cywilnego i mo┼╝e ona ulec zmianie.

1.17. Szczeg├│┼éy atrakcji mog─ů si─Ö r├│┼╝ni─ç w zale┼╝no┼Ťci od miasta, terminu, wielko┼Ťci grupy etc. i s─ů one orientacyjne.

1.18. Us┼éugobiorca jest zobowi─ůzany do poinformowania pozosta┼éych uczestnik├│w imprezy o postanowieniach w niniejszym regulaminie. Brak zapoznania si─Ö z tre┼Ťci─ů regulaminu nie zwalnia z obowi─ůzku przestrzegania go. Us┼éugodawca oraz uczestnicy wydarzenia rozrywkowego s─ů zobowi─ůzani do przestrzegania regulamin├│w podwykonawc├│w, kt├│re mog─ů by─ç dostarczone przez podwykonawc├│w przed rozpocz─Öciem atrakcji.

1.19. Us┼éugodawca lub podwykonawca zobowi─ůzuje si─Ö do poinformowania wszystkich uczestnik├│w wydarzenia rozrywkowego o jego szczeg├│┼éach i ryzykach zwi─ůzanych z jego realizacj─ů przed jego rozpocz─Öciem.┬áUs┼éugobiorca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za skutki zaniedbania powy┼╝szego obowi─ůzku przez Us┼éugodawc─Ö lub podwykonawc─Ö.

 

2. Warunki uczestnictwa w wydarzeniach rozrywkowych

2.1. Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniach rozrywkowych jest pe┼énoletno┼Ť─ç ka┼╝dej osoby bior─ůcej udzia┼é w imprezie oraz posiadanie wa┼╝nego ubezpieczenia medycznego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Us┼éugobiorca (klient) o┼Ťwiadcza, ┼╝e wszyscy uczestnicy atrakcji s─ů pe┼énoletni i ponosi pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç za pe┼énoletno┼Ť─ç wszystkich uczestnik├│w. Us┼éugodawca jest zwolniony od weryfikowania pe┼énoletno┼Ťci wszystkich uczestnik├│w atrakcji i nie ponosi z tego tytu┼éu ┼╝adnych konsekwencji. Us┼éugobiorca korzystaj─ůcy z wydarzenia rozrywkowego zobowi─ůzany jest do podania prawid┼éowo i zgodnie ze stanem faktycznym niezb─Ödnych informacji w celu prawid┼éowego, i bezpiecznego zrealizowania wydarzenia rozrywkowego, w zwi─ůzku z czym odpowiedzialno┼Ť─ç za skutki nieprawid┼éowo┼Ťci i szk├│d wynikaj─ůcych z niew┼éa┼Ťciwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawd─ů wype┼énienia formularza zam├│wienia ponosi wy┼é─ůcznie Us┼éugobiorca.

2.2. Us┼éugodawca lub jego podwykonawcy maj─ů pe┼éne prawo do przerwania wydarzenia rozrywkowego w przypadku niestosownego zachowania kt├│rego┼Ť z uczestnik├│w zabawy (w szczeg├│lno┼Ťci agresja, podejrzenie za┼╝ycia ┼Ťrodk├│w odurzaj─ůcych, nietrze┼║wo┼Ť─ç zagra┼╝aj─ůca ┼╝yciu b─ůd┼║ zdrowiu dla samego uczestnika lub innych os├│b, nieodpowiedni str├│j wymagany np. podczas selekcji do klubu, etc.).

2.3. W przypadku przerwania wydarzenia rozrywkowego w przypadkach, o kt├│rych mowa w pkt 2.2. powy┼╝ej lub gdy wydarzenie zostanie odwo┼éane z winy Us┼éugobiorcy, Us┼éugodawca lub podwykonawca nie jest obowi─ůzany do zwrotu wp┼éaconej nale┼╝no┼Ťci, ani zado┼Ť─çuczynienia, nawi─ůzki, czy innej rekompensaty.

2.4. Us┼éugodawca i podwykonawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za uczestnik├│w wskazanych w pkt 2.2. W przypadku zaistnienia powy┼╝szych okoliczno┼Ťci, Us┼éugobiorca jest obowi─ůzany do sprawowania opieki nad wskazanym uczestnikiem.

2.5. Czas lub dost─Öpno┼Ť─ç atrakcji mo┼╝e ulec zmianie w wskutek dzia┼éania ,,si┼é wy┼╝szychÔÇŁ niezale┼╝nych od Us┼éugodawcy, jakimi s─ů m.in. ┼╝a┼éoba narodowa, nieodpowiednia pogoda, uszkodzenie mechaniczne transportu (np. limuzyn), kt├│rych nikt nie m├│g┼é wcze┼Ťniej przewidzie─ç, zlikwidowanie dzia┼éalno┼Ťci przez podwykonawc─Ö, wycofanie oferowanej wcze┼Ťniej atrakcji przez podwykonawc─Ö (np. sprzeda┼╝ ┼Ťrodka trwa┼éego/maj─ůtku). W takim przypadku Us┼éugobiorca mo┼╝e skorzysta─ç z jednego z uprawnie┼ä opisanych w pkt 2.6. poni┼╝ej.

2.6. W przypadku braku mo┼╝liwo┼Ťci realizacji wydarzenia rozrywkowego z przyczyn le┼╝─ůcych po stronie Us┼éugodawcy lub jego podwykonawc├│w, niezw┼éocznie powiadomi on o tej okoliczno┼Ťci Us┼éugobiorc─Ö na adres mailowy wskazany w formularzu zam├│wienia lub telefonicznie. Us┼éugobiorca w takiej sytuacji ma prawo:

a) dokona─ç zmiany terminu wydarzenia rozrywkowego na podstawie zgodnych ustale┼ä z Us┼éugodawc─ů
lub

b) anulowa─ç zam├│wienie wydarzenia rozrywkowego i otrzyma─ç zwrot uiszczonych na rzecz Us┼éugodawcy ┼Ťrodk├│w w takiej samej wysoko┼Ťci jak─ů wp┼éaci┼é.
2.7. Us┼éugobiorca bierze pe┼én─ů odpowiedzialno┼Ť─ç materialn─ů za wszelkie szkody powsta┼ée w wyniku zniszczenia, uszkodzenia, itp., przez jego grup─Ö wszelkich rzeczy materialnych udost─Öpnionych mu przez Us┼éugodawc─Ö lub jego podwykonawc├│w.

2.8. Us┼éugobiorca jest obowi─ůzany do wcze┼Ťniejszego uzgodnienia i poinformowania Us┼éugodawcy o dodatkowych ustaleniach pomi─Ödzy Us┼éugobiorc─ů a podwykonawcami.

W przypadku braku uzgodnienia powy┼╝szego z Us┼éugobiorc─ů lub niepowiadomienia Us┼éugodawcy o powy┼╝szych ustaleniach, Us┼éugodawca za powy┼╝sze nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci.

2.9. Us┼éugodawca zastrzega sobie prawo zmiany podwykonawcy w przypadku zaistnienia ,,si┼é wy┼╝szychÔÇŁ jak np. choroba, wycofanie atrakcji/produktu z oferty, etc.

2.10. Usługodawca ma prawo przerwania w każdej chwili wydarzenia rozrywkowego w wyniku nieodpowiedniego zachowania co do podwykonawców, koordynatorów imprezy, pracowników lokali, opiekunów, niszczenia dóbr materialnych Usługodawcy lub podwykonawców.

2.11. W przypadku wyst─ůpienia okoliczno┼Ťci okre┼Ťlonych w pkt 2.10 Us┼éugodawca nie jest zobowi─ůzany do zwrotu wp┼éaconej nale┼╝no┼Ťci.

 

3. Ubezpieczenie

3.1. Uczestnicy o┼Ťwiadczaj─ů, ┼╝e bior─ů udzia┼é w atrakcjach z w┼éasnej nieprzymuszonej woli oraz na w┼éasne ryzyko.

3.2. Us┼éugodawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za nieszcz─Ö┼Ťliwe wypadki podczas realizacji zleconej mu us┼éugi ÔÇô wydarze┼ä rozrywkowych.

3.3. Us┼éugodawca zaleca, aby przy podwy┼╝szonym ryzyku wyst─ůpienia kontuzji wykupi─ç we w┼éasnym zakresie ubezpieczenie NNW, szczeg├│lnie je┼Ťli wydarzenie rozrywkowe dotyczy paintball, archery tag, strzelnica, jazda gokartami, jazda sportowymi samochodami, lot samolotem lub helikopterem, bubble football.

 

4. Post─Öpowanie reklamacyjne

4.1. Wszelkie reklamacje prosimy przesyłać na adres poczty e-mail: info@feelevent.pl lub na adres firmy z zachowaniem formy: imię, nazwisko, adres, kontakt, data atrakcji, dokładny opis oraz powód reklamacji.

4.2. Reklamacje b─Öd─ů rozpatrywane w terminie do 7 dni licz─ůc od daty otrzymania reklamacji.

4.3. Us┼éugodawca o┼Ťwiadcza, ┼╝e rozpatrywane b─Öd─ů tylko i wy┼é─ůcznie reklamacje za po┼Ťrednictwo lub organizacj─Ö wydarzenia, kt├│re ┼Ťwiadczy Us┼éugodawca. Reklamacje zg┼éaszane w zwi─ůzku z wykonan─ů us┼éug─ů przez podwykonawc─Ö Us┼éugodawcy, pozostawione b─Öd─ů bez rozpoznania.

 

5. Ochrona danych osobowych

5.1. Administratorem danych osobowych podanych w zwi─ůzku z ┼Ťwiadczonymi przez Us┼éugobiorc─Ö us┼éugami, zgodnie z Ustaw─ů z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych┬á (Dz. U. 2016.0.922) jest Feel Event Szymon K─Öszka z siedzib─ů g┼é├│wn─ů przy ul. Nied┼║wiady 53, 62 ÔÇô 800 Kalisz, NIP: 968 ÔÇô 093 ÔÇô 13 ÔÇô 27, REGON 302826574.

5.2. Us┼éugodawca przetwarza dane osobowe wy┼é─ůczne w celu realizacji atrakcji.

5.3. Podanie danych osobowych przez Usługobiorcę jest dobrowolne, lecz niezbędne celem prawidłowego wykonania umowy.

 

6. Prawo do odst─ůpienia od umowy

Zgodnie z ustawa z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827). prawo odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç nie przys┼éuguje Us┼éugobiorcy w odniesieniu do um├│w┬áo ┼Ťwiadczenie us┼éug w zakresie zakwaterowania, innych ni┼╝ do cel├│w mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochod├│w, gastronomii, us┼éug zwi─ůzanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, je┼╝eli w umowie oznaczono dzie┼ä lub okres ┼Ťwiadczenia us┼éugi ÔÇô odst─ůpienie nie jest mo┼╝liwe w przypadku um├│w dotycz─ůcych us┼éug zwi─ůzanych z wydarzeniami rozrywkowymi z wyznaczonym dniem wykonania us┼éugi.

 

7. Polityka prywatno┼Ťci

Serwis www.feelevent.pl korzysta z ,,cookiesÔÇŁ w celu dostosowania jak najtrafniejszych wynik├│w wyszukiwania dla u┼╝ytkownika.

 

8. P┼éatno┼Ťci online

8.1. Serwis www.feelevent.pl korzysta z p┼éatno┼Ťci online za pomoc─ů zewn─Ötrznych serwis├│w p┼éatniczych dotpay.pl, Przelewy24, BLIK.

8.2. Us┼éugobiorca akceptuje pe┼éen regulamin p┼éatno┼Ťci dotpay.pl, Przelewy24, BLIK (w zale┼╝no┼Ťci od wyboru serwisu p┼éatniczego).

 

9. Postanowienia końcowe

9.1. Usługodawca ma prawo do zmiany regulaminu.

9.2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje si─Ö przepisy Kodeksu cywilnego.

9.3. Wszelkie spory lub roszczenia b─Öd─ů rozpatrywane w pierwszej kolejno┼Ťci na drodze polubownej, a dopiero po jej wyczerpaniu w S─ůdzie w┼éa┼Ťciwym dla siedziby Us┼éugodawcy.

9.4. Dane osobowe uczestnik├│w b─Öd─ů wykorzystywane zgodnie z ustaw─ů o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. nr 133 poz. 883 z p├│┼║n. zm). Podanie danych jest dobrowolne, cho─ç konieczne do wzi─Öcia udzia┼éu w wydarzeniu rozrywkowym. Administrator danych mo┼╝e powierzy─ç innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na pi┼Ťmie, przetwarzanie danych osobowych uczestnik├│w w celach i w zakresie wskazanym powy┼╝ej.